EVLİLİK NEDİR?

EVLİLİK NEDİR? İnsanoğlunun yeryüzünde ortaya çıkışından günümüze değin milyonlarca yıl geçtiği ve insanlar milyonlarca yıldan beri yaşam sorunlarının üstesinden gelmek için çaba gösterdikleri halde, bugünkü anlamda, karı- koca ve anne- baba olma gereğini MÖ 2000 yılında anlayabilmişlerdir.


Karı- koca olarak birlikte olma, bir araya gelme davranışına “ evlenme” ve kurulan bu ilişkiye de, “evlilik” adını vermişlerdir.
gösterdikleri halde, bugünkü anlamda, karı- koca ve anne- baba olma gereğini MÖ 2000 yılında anlayabilmişlerdir.


Karı- koca olarak birlikte olma, bir araya gelme davranışına “ evlenme” ve kurulan bu ilişkiye de, “evlilik” adını vermişlerdir.


Evlilik, tarihsel süreç içinde 4000 yıllık yeni bir toplumsal kurumdur. Doğada olmayan, insanın kurduğu bir kültür

kurumudur. Her kültür olayı gibi zamanla değişen, yeni biçimler alabilen, kadın ile erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen en

küçük toplum birimidir. İnsanın kurduğu her yapı gibi, evliliğin de zamanla aksayan, düzeltilmesi gereken yönleri vardır. Bütün zorluklarına karşın devam etmesi toplum sağlığı bakımından gerekli olan ve çağın değişimiyle, değişebileceği kabul edilen temel toplum birimidir.
Karı- kocalık özel bir insan insana ilişki biçimidir. Kadınla erkeğin, iki karşıt cinsiyetli, iki ayrı kişiliğe sahip iki insanın birlikteliği ile kurulan yeni bir dünyadır.


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !